• darkblurbg
  Bent u op zoek naar begeleiding of hulp voor uw kind?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind leer- en gedragsproblemen?
 • darkblurbg
  Heb je als jongere het gevoel vast te lopen?
 • darkblurbg
  Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind?
 • darkblurbg
  Als ouder of school hulp op of bij school nodig?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind moeite met sociale contacten?

Na u te hebben aangemeld via telefoon, het online contactformulier of per mail wordt er telefonisch contact met u opgenomen. In overleg wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek waar we nader kennis met elkaar kunnen maken. Tijdens dit gesprek worden de moeilijkheden en dat wat er goed gaat in kaart gebracht. Meestal zitten ouder(s)/verzorger(s) bij een deel van dit gesprek, vooral als je jonger bent dan 16 jaar.

Aan de hand van het intakegesprek ontvangt u een advies gericht op mogelijkheden voor diagnostiek, coaching en/of behandeling. Indien er sprake is van particuliere hulp zullen de kosten eveneens worden besproken. Als u akkoord bent kunnen er gezamenlijk afspraken gemaakt worden over het vervolg en de aanvang en locatie van de hulp.

Zoals in de visie is terug te lezen wordt er met kinderen individueel gewerkt, in combinatie met het systeem (bijvoorbeeld d.m.v. ouderbegeleiding). Het kan ook zo zijn dat er wordt begonnen met ouderbegeleiding. Soms biedt ouderbegeleiding al voldoende om thuis, samen met uw kind, in de dagelijkse praktijk te kunnen werken aan de gewenste verandering.

Als het nodig is om het beeld van het kind/de jongere in relatie tot zijn (opvoedings)omgeving verder te verhelderen kan onderzoek worden gedaan. Aan de hand van psychologisch/ psychodiagnostisch onderzoek worden de sterke en zwakke kanten van uw kind in kaart gebracht. Afhankelijk van de vraag en leeftijd wordt eveneens gekeken naar:

 • de cognitieve mogelijkheden
 • motivatie en werkhouding
 • leerproblemen; dyslexie, dyscalculie, motoriek
 • executieve functies
 • ontwikkelingsbijzonderheden, zoals AD(H)D, ASS
 • temperament
 • emotionele ontwikkeling, contact met leeftijdsgenoten
 • ontwikkeling van het kind thuis in het gezin
 • ontwikkeling van het kind op school

Aan de hand van dit uitgebreide beeld kan bepaald worden wat nodig is om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter samen met u weer stappen vooruit kan gaan maken in zijn/haar ontwikkeling. Bij kinderen van de basisschoolleeftijd of jonger kan een gedeelte of het gehele onderzoek plaats vinden in de thuisomgeving, het kinderdagverblijf /gastopvang of de school. U ontvang schriftelijk verslag van het onderzoek dat tevens met u zal worden besproken.