• darkblurbg
  Bent u op zoek naar begeleiding of hulp voor uw kind?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind leer- en gedragsproblemen?
 • darkblurbg
  Heb je als jongere het gevoel vast te lopen?
 • darkblurbg
  Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind?
 • darkblurbg
  Als ouder of school hulp op of bij school nodig?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind moeite met sociale contacten?

Om eigenschappen en vaardigheden zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien, staat het ontwikkelen en benutten van eigen krachten centraal, evenals veerkracht en zelfredzaamheid. Er wordt dan ook gewerkt vanuit een oplossingsgerichte, contextuele en hechtingsstimulerende benadering, waarbij zowel elementen uit de cognitieve gedragstherapie worden gebruikt als psycho-educatie.Veiligheid, integriteit en respect zijn hierbij kernwoorden, evenals laagdrempeligheid en humor.

Naast veranderingsgericht werken staat binnen de visie het systeem centraal: inzicht in de context en samenwerking met het systeem. Dat wil zeggen dat de zorg eveneens gericht is op personen in de omgeving die een belangrijke rol spelen. Samenwerking tussen bijvoorbeeld ouders en school is essentieel voor het welzijn en de ontwikkeling van het kind en de jongere die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. De leefwereld beperkt zich immers niet tot thuis; het kind verblijft 5 dagen per week overdag op school. Daarom betrekken wij van het begin af aan de school bij zowel diagnostische vragen als de vraag naar behandeling of begeleiding. Ook in de adviesfase formuleren wij zowel adviezen voor thuis als op school. Wanneer men daar behoefte aan heeft, lichten wij onze adviezen graag toe door samen met u het gesprek aan te gaan op de school van uw kind. Doordat de werkgeschiedenis eveneens onderwijs beslaat, is er oog voor zowel ouder, leerkracht als kind. Contact/samenwerking met school, ouders of andere gezinsleden en/of vrienden gebeurt uiteraard in overleg.

Een ander uitgangspunt betreft dat kwaliteit en deskundigheid hoog in het vaandel staan. Zo doende worden adviezen graag gefundeerd gegeven op basis van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke inzichten. Als gedragswetenschapper gaat dan ook de voorkeur uit eerst onderzoek te verrichten alvorens te adviseren. Mochten ouders of scholen echter gelijk willen starten met een behandeling dan is dit (afhankelijk van de gekozen behandeling) ook mogelijk. Aan de hand van na- en bijscholing blijft de kwaliteit tevens gewaarborgd en blijft de zorg up to date. De praktijk is tevens aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en kwaliteitsregisters en beschikt over diverse specifieke certificering.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat professionele zorg ook persoonlijk moet zijn. Dit betekent dat de behandeling en advisering afgestemd wordt op dit kind in deze situatie bij deze ouders in deze context en/of bij deze leerkracht op deze school. Vanuit de visie van de handelingsgerichte diagnostiek (HGD/HGW) en de oplossingsgerichte therapie is er niet alleen oog hebben voor de problemen (belemmeringen) van het kind en zijn/haar omgeving, maar ook en vooral dat wij samen met u kijken naar sterke kanten, oplossingen en de beste aanpak op maat. Betrokkenheid, transparantie en duidelijke, open communicatie kunt u hierbij verwachten, alsmede aandacht voor snelle zorg en korte lijnen. Zo zijn er geen wachtlijsten!