• darkblurbg
  Bent u op zoek naar begeleiding of hulp voor uw kind?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind leer- en gedragsproblemen?
 • darkblurbg
  Heb je als jongere het gevoel vast te lopen?
 • darkblurbg
  Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind?
 • darkblurbg
  Als ouder of school hulp op of bij school nodig?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind moeite met sociale contacten?

Binnen de praktijk wordt er (samen) gewerkt met kinderen, jongeren en ouders. Indien gewenst wordt er tevens gewerkt met scholen. De mogelijkheden en wensen en behoeften van het individu en diens omgeving staan centraal. Kinderen/jongeren, ouders/opvoeders zijn van harte welkom met vragen of problemen op het gebied van:

 • AD(H)D
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Angst (waaronder faalangst)
 • Autisme
 • Tics
 • Concentratieproblemen
 • Depressie, somberheid, piekeren
 • Emotieregulatie, boosheid en agressie
 • Gedrag: grensoverschrijdend gedrag, overprikkeling, onrust, druk, impulsief, ongehoorzaam, gespannen, stil, teruggetrokken
 • Dwanghandelingen/ dwanggedachten
 • Psychosomatische klachten (lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn)
 • Assertiviteit en weerbaarheid
 • Psycho-educatie
 • Verwerkingsproblemen bij verlies
 • Ontwikkelingsvraagstukken (waaronder slaapproblemen, omgaan met veranderingen)
 • Opvoedingsproblemen/ondersteuning (waaronder communicatie, aanpassingsproblemen)
 • Problemen op school (zoals teruglopende leerresultaten, het krijgen van veel straf)
 • Kinderen In Echtscheiding Situaties (ook wel KIES genoemd, zowel in de groep als individueel)
 • Sociale vaardigheden, sociaal inzicht, sociale contacten, pesten
 • Weerbaarheidstraining
 • Beelddenken
 • Executieve Functies, EF- training en Beter Bij de Les (BBL) (aandacht, planning, organisatie, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag)
 • Remedial Teaching/ begeleiding leerproblematiek
 • Voor jongvolwassenen: zorgen over je toekomst, moeite met het vinden van je weg (wonen, studie/werk, relatie, mening), zoeken van de balans in de relatie met je ouders en keuze-overwegingen in opleiding
 • Coaching (ook voor scholen: leerlingenzorg, onderwijsbehoeften in kaart brengen)
 • Diagnostiek (waaronder gedrag, intelligentie en NIO ten behoeve van een schoolkeuze-advies VO)