• darkblurbg
  Bent u op zoek naar begeleiding of hulp voor uw kind?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind leer- en gedragsproblemen?
 • darkblurbg
  Heb je als jongere het gevoel vast te lopen?
 • darkblurbg
  Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind?
 • darkblurbg
  Als ouder of school hulp op of bij school nodig?
 • darkblurbg
  Heeft uw kind moeite met sociale contacten?

Een verwijsbrief van uw huisarts, jeugdarts of Jeugd­- en Gezinsteam (JGT) is een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. De zorgverzekeraars vergoeden soms tussen de 85% en 100%, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Tevens wordt uw eigen risico aangesproken. Informeer dus bij uw verzekering zodat u weet waar u aan toe bent.

Een op zichzelf staand intelligentieonderzoek komt, evenals onderzoek en behandeling van leerproblemen, niet in aanmerking voor een vergoeding. Ook opvoedondersteuning valt onder niet-vergoede zorg. Eventueel kunt u de burgerlijke of kerkelijke gemeente betrekken in de organisatie en/of de bekostiging, bijvoorbeeld uit WMO-middelen. Soms behoort bekostiging vanuit PGB of de alternatieve zorg ook tot de mogelijkheden. Wanneer u zich als zelfbetaler aanmeldt, heeft u géén verwijsbrief nodig. Een diagnose is tevens geen voorwaarde voor ondersteuning of behandeling.

Om behandeling buiten de vergoede zorg om betaalbaar te houden worden per 1 september 2017 de volgende tarieven voor zelfbetalers en scholen gehanteerd. Als u alleen wilt overleggen of antwoord wil hebben op een aantal concrete vragen behoort een eenmalig consult ook tot de mogelijkheden.

 

Intakegesprek, uurtarief

€ 50,-

Dyscalculie-screening               (intake, screening en rapportage)

€ 125,-

Individuele sessie, uurtarief

€ 85,­-

Dyscalculieonderzoek

€ 400,-

Schoolobservatie

€ 85,­-   

Oudercoaching/ schoolconsult (per 30 min.) Telefonisch is tevens mogelijk.

€ 45,­-

Schoolgesprek, uurtarief

€ 75,­- 

Remedial teaching/ begeleiding leerproblematiek, uurtarief

€ 65,­-

Diagnostiek, uurtarief

€ 100,-

Plan van aanpak/ handelingsplannen, per plan

Vanaf € 50,­-

Intelligentieonderzoek
(inclusief verslag en adviesgesprek)

€ 475,-

Inzetten aanvullende gedragsvragenlijsten ten tijde van behandelsessies (zonder onderzoek)

€ 15,-

Psychologisch/ Psychodiagnostisch onderzoek

Vanaf €750,-

RT/ behandeling op locatie

 

­ Prijs in overleg

NIO intelligentieonderzoek ten behoeve van een schoolkeuze-advies VO

€ 295,­-

Reiskosten verder dan 10 km (enkele reis)

€ 0,30 per km    

Prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijziging. Afhankelijk van het type zorg kan BTW in rekening worden gebracht, vrijstelling van BTW behoort in sommige gevallen ook tot de mogelijkheden.

Voor de extra leerhulp (R.T.) wordt soms een gedeelte vergoed door de zorgverzekering. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering.

Onderzoek en begeleiding kan in overleg op de school van uw kind, thuis of de praktijklocatie plaatsvinden.

 

Algemene en betalingsvoorwaarden

Indien er sprake is van contra-indicaties kunt u verwezen worden naar specialistische zorg.

Indien u verhinderd bent, laat u dit dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak weten. Zodra u uw afspraak niet of te laat af zegt, wordt deze bij u in rekening gebracht. De kosten hiervan worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Een bericht van verhindering kan telefonisch (tijdens kantooruren) en per e-mail worden doorgegeven.

 

Klacht

Indien u niet tevreden bent over de werkwijze omtrent onderzoek, ondersteuning of behandeling hoop ik dat u dat met mij deelt en we dit kunnen bespreken. Mochten we er alsnog niet uitkomen kunt u contact opnemen met het College van Toezicht van de NVO. U kunt de beroepscode nalezen op www.nvo.nl.